Finn Møller

Finn Møller

Tømrermester
Jette Møller

Jette Møller

Administration
Johnni Møller

Johnni Møller

Tømrer
Jonas Nielsen

Jonas Nielsen

Tømrer
Henry Christensen

Henry Christensen

Tømrer
Christian Overvad

Christian Overvad

Tømrer
Zelezik Zbigniew

Zelezik Zbigniew

Skibs Tømrer/ Tømrer
Jens Henrik Poulsen

Jens Henrik Poulsen

Lærling
Jakob D. Pedersen

Jakob D. Pedersen

Tømrer
Emil Olesen Lorenzen

Emil Olesen Lorenzen

Lærling
Martin Høeg Madsen

Martin Høeg Madsen

Tømrer
Thomas Buus

Thomas Buus

Voksenlærling
Jørgen Hansen

Jørgen Hansen

Voksenlærling
Vincent Andersen

Vincent Andersen

Lærling
Erik Villadsen

Erik Villadsen

Tømrer
Allan Hansen

Allan Hansen

Tømrer
Freddy Møller

Freddy Møller

Elektriker
Søren Elris

Søren Elris

Arbejdsmand
Martin Agri Hansen

Martin Agri Hansen

Lærling